AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İŞE YERLEŞTİRİLEN GENÇLERİMİZE İŞ HAYATINA UYUM SEMİNERİ VERİLDİ

Korunma ve bakım altındaki gençlerimizin 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi kapsamında istihdamına yönelik çalışmalar Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilmiş ve 19.01.2018 tarihinde gençlerin tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerin, işe başlama süreci hakkında bilgilendirmek, iş hayatına uyumunu sağlamak, çalışma koşulları, hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, müstafi olarak devlet memurluğundan ayrılma riskini engellemek, böylece iş hayatına bilinçli ve uyumlu başlamalarını sağlamak amacıyla İş Hayatına Uyum Semineri Programı hazırlanmıştır.
Koruma ve bakım altındayken reşit olmuş gençlerimizin kendi yaşamlarını planlamalarında ve iş hayatına geçişlerinde; devlet memuru olarak toplumda rol model olması gerektiği bilinciyle uygun davranış geliştirmeleri, 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi gereğince istihdam hakkının bir kez tanındığı bilinci geliştirmeleri, kamu düzeni ile görev ve sorumlulukları hakkında farkındalık kazanmaları, görev yapacağı kurum ve kuruluşun işleyişine ilişkin bilinç oluşturmaları, bütçe yönetimi (kredi kart kullanımı, para harcama ve kefil olma) hakkında bilinç kazanmaları, müstafi olmaması için (yıllık izin, sağlık izni, mazeretsiz işe gelmeme vb.)  uyması gereken kurallara ilişkin farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır.
İl Müdürümüz Hasan Tahsin YILDIRIM’ın açılış konuşmasının ardından İl Müdür Yardımcımız Bedriye KARAKOÇ tarafından Protokol ve Görgü Kuralları, Şef V. Mahmut ÇİFTCİ tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mali İşler Biriminde görevli Selim ÇOĞALAN tarafından Bütçe Yönetimi konularında eğitim verilmiştir.

 


Sonraki Sayfa: İL MÜDÜRÜMÜZ HASAN TAHSİN YILDIRIM'IN TAZİYE MESAJI

Önceki Sayfa : SAYIN VALİMİZ HAMDİ BİLGE AKTAŞ AFRİN’DE YARALANAN ASKERİMİZİ ZİYARET ETTİ