Çalışma İş Kurumu Çankırı İl Müdürlüğü Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi


Kadına yönelik şiddet, kuşaktan kuşağa aktarılarak bir yandan aile içinde diğer yandan toplumsal alanda refah ve huzurun sağlanmasını engelleyen, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel olan, coğrafi sınır tanımaksızın varlığını sürdüren toplumsal sorundur.
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmakta olup yürütülecek çalışmalarda, disiplinler arası yaklaşım ve çok sayıda kurum ve kuruluşun önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması önem arz etmektedir.
Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm masrafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda etkinlik “çok taraflı yaklaşım perspektifinden” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) “…..kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamakhedefi kapsamında “kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurum kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi” doğrultusunda ilimiz Çalışma ve İş Kurumu personellerine 22.02.2018 tarihinde iki oturum şeklinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri” düzenlenmiştir.
Eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yayınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi edinilmesi ve ayrıca kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Müdür Yardımcısı Bedriye KARAKOÇ; “Kadının toplumdaki önemine değinerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, kadına şiddet konusunda eğitimin önemine vurgu yaptı. Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur”, dedi ve “Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bütün kamu ve kuruluşların bütüncül bir yaklaşımla ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.
Eğitime, İŞ-KUR İl Müdürü Alim ÇAYCI, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bedriye KARAKOÇ, Kuruluş Müdürleri ve İŞ-KUR personelleri katılım sağladı.
 
 


Sonraki Sayfa: ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARIMIZ “MİLLETİN ÇOCUKLARI 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATACAK” SLOGANLI KAYAK EĞİTİMİ VE ŞAMPİYONASI ETKİNLİĞİNE KATILDI

Önceki Sayfa : AEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ