ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

Kadına yönelik şiddet, kuşaktan kuşağa aktarılarak bir yandan aile içinde diğer yandan toplumsal alanda refah ve huzurun sağlanmasını engelleyen, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel olan, coğrafi sınır tanımaksızın varlığını sürdüren toplumsal sorundur.
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmakta olup yürütülecek çalışmalarda, disiplinler arası yaklaşım ve çok sayıda kurum ve kuruluşun önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması önem arz etmektedir.
 
Çankırı Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan İlçe Müdürleri ve İlçe Şube Müdürlerine 02.03.2018 tarihinde  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Bakanlığımızın Hizmet Modelleri” hakkında eğitim semineri düzenlenmiştir.
 
Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Müdür Yardımcısı Bedriye KARAKOÇ; “Kadının toplumdaki önemine değinerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, kadına şiddet konusunda eğitimin önemine vurgu yaptı. Kadına yönelik şiddet, başta yaşama hakkı olmak üzere tüm diğer insan hak ve özgürlüklerinin ihlalidir. Bu şiddet, kadın - erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her ne kadar şiddet denildiğinde akla ilk gelen şey fiziksel şiddet olsa da; kadınlar cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan da şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur”, dedi ve “Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bütün kamu ve kuruluşların bütüncül bir yaklaşımla ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.


Eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi edinilmesi ve ayrıca kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar ve Bakanlığımızın sunmuş olduğu hizmet modelleri hakkında bilgi verilmiştir.
 
Eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bedriye KARAKOÇ, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari kadrosu ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçe Şube Müdürleri katılım sağladı.

 


Sonraki Sayfa: AEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Önceki Sayfa : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ