ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN PERSONELLERİMİZE “ERGENLİK DÖNEMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ” KONULU EĞİTİM VERİLMİŞTİR

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellerimize 13.02.2018 Salı günü “Ergenlik Döneminde Etkili İletişim Becerileri” konulu eğitim verilmiştir.
Çocuk evlerinde görevli bakım personellerinin yirmi dört saat çocuklarla beraber olmaları, onlarla ebeveynleri gibi ilgilenmeleri ve çocukların bir aile ortamında bulundurmak gibi amaçlar göz önüne alındığında etkili iletişim, çocuklarla kullanılan dil konularının gerekliliği önem arz etmektedir. Eğitimde, daha yaratıcı ve stratejik düşünebilen, problem çözme becerilerini geliştiren, bireyden gruba hareket ederek grupla işbirliği yapabilen, hayatı yaparak yaşayarak öğrenen bireyler olabilmek için çalıştığımız alanda “İletişim, Etkili İletişim, Çocuklarla İletişimde Kullanılan Dil Becerileri” konuları drama kullanılarak anlatılmıştır. Böylelikle beş duyuya hitap ederek, uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında “İletişim Nedir, İletişim Öğeleri ve Süreçleri, İletişim Engelleri, Sen Dili, Ben Dili, Etkin Psikolojik Dinleme” gibi konulara ayrıntılı değinilmiş, doğaçlama çalışmaları yapılmıştır.
Eğitime Kuruluş bünyesinde bulunan iki kız, beş erkek toplam yedi çocuk evinde görev yapmakta olan  22 bakım personeli katılım sağlamıştır.

 


Sonraki Sayfa: ÇANKIRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI BİRLİKLERDE GÖREV YAPAN LİDER PERSONELE “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ” DÜZENLENMİŞTİR

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRÜMÜZ HASAN TAHSİN YILDIRIM'IN TAZİYE MESAJI