İl Müdürlüğümüzde Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planı Eğitimi Verildi

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planı Eğitimi 17 Kasım Perşembe günü Valilik Birlik Salonunda gerçekleştirildi. 

İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarda görev yapan Mesleki Personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İlayda ALTUN ve Zeliha ERTÜRK tarafından psikososyal destek;  afet, kriz, travma veya zorlu yaşam koşullarının görüldüğü durumlarda uygulamaya koyulan koruyucu ve tedavi edici her türlü müdahale biçimi hakkındaki konular üzerinde duruldu.

Kişilerin, ailelerin ve toplumun direncini artırmak, yaşanan olumsuzluklar sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzluk veya rahatsızlıkları önlemek, iyileşmeyi sağlamak ve ileride yaşanabilecek zorluklara karşı baş etme mekanizmalarını aktif tutmak psikososyal müdahalelerin amaçları ile ilgili bilgi verilip senaryo uygulamaları gerçekleştirildi.

Travma, afet ve kriz durumlarında psikososyal destek amaçlı tarama ve incelemeler yapmak, tespit edilen durum ve ihtiyaçları raporlamak, ihtiyaçlara yönelik psikososyal destek projeleri geliştirmek, projelerde görev alacak ruh sağlığı gönüllülerine yönelik eğitim ve çalışmalar düzenlemek, psikososyal desteğin travma, afet ve kriz bölgeleri için yadsınamaz bir ihtiyaç olduğunun ve bunun birey ve toplum sağlığı açısından birincil önem taşıdığı yönünde farkındalığın oluşturulması sağlandı.
Katılımcılar eğitim sürecine etkin olarak katılmış olup yapılan etkinlikten memnun oldukları yönünde ger bildirim verdiler.
 


Sonraki Sayfa: İl Müdürümüz Hasan Tahsin YILDIRIM'ın 20 Kasım 2016 Çocuk Hakları Günüyle İlgili Mesajı

Önceki Sayfa : Mesleğimi Seviyorum Proje toplantısı Huzur Evinde Buluştu