İL MÜDÜRÜMÜZ HASAN TAHSİN YILDIRIM’IN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık; tüm dünya ülkeleri ve insanları tarafından “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. İnsanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakları vardır. Bu hakları; insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk duyguları içinde geliştirmeliyiz. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, ülkemizin ve milletimizin çağdaş dünya insanlarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır.
İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil, bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır.
Milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş; hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimleriyle insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahip bir millettir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle; barışın, adaletin kardeşliğin ve sevginin hâkim olduğu, huzur ve güven dolu bir dünya temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nü en içten duyularımla kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.

 


Sonraki Sayfa: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YURT KARDEŞLİĞİ BULUŞMASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Önceki Sayfa : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORUYUCU AİLE HİZMETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI